AM Dog Security Surveillance Diensten Almere_1

Surveillancediensten ontgaat niets

De strekking van het verhaal is dat u rustig naar huis kunt gaan in de wetenschap dat speciaal opgeleide mensen uw bedrijf afdoende sluiten en weer openen.
Criminaliteit spitst zich in toenemende mate toe op bedrijven. Terwijl u knokt voor het bestaan van uw bedrijf, maakt het inbrekersgilde plannen om uw continuïteit te dwarsbomen. Ook zijn er risico’s waar geen mens aan te pas komt, zoals bijvoorbeeld brand of falende techniek binnen uw bedrijf. Als u deze zorgen overlaat aan de mobiele surveillancedienst van AM Dog Security, kunt u genieten van uw nachtrust en/of vrije tijd.

Tot de taken van de surveillancedienst behoren:
· Het maken van brand- en sluitronden
· Surveilleren op onregelmatige tijden
· Het houden van inspecties binnen en buiten
· Het in- en uitschakelen van alarminstallaties
· Openingsronden (voordat de eerste werknemer/ster het object zal betreden)
· Sluitronden (nadat de laatste werknemer/ster het object heeft verlaten)
· Sluitbegeleiding
 
In geval van calamiteiten zal de surveillant van AM Dog Security handelen volgens de instructies. Indien gewenst zal ook politie, brandweer of andere hulpverleners worden gewaarschuwd. Collectieve surveillance biedt extra voordelen. Doordat de surveillance wordt uitgevoerd in een bepaald gebied staan de daarbij aangesloten bedrijven en/of woningen bijna onder permanent toezicht. Bovendien worden de kosten gedeeld door verschillende opdrachtgevers, zodat voor eenieder de kostprijs daalt.

Objectbewaking

Als AM Dog Security bieden wij u de mogelijkheid uw objecten/gebouwen te beveiliging op de tijden dat er niet wordt gewerkt. Ook is het mogelijk brand- en sluitrondes te lopen zowel voor als na werktijd. Tijdens deze rondes wordt er op alle gevaarlijke aspecten gecontroleerd, aspecten die door drukke werkzaamheden mogelijk over het hoofd worden gezien. Andere wensen op allerhande beveiligingsgebied? Meer over onze specialisaties vind u in het menu "Diensten"