preventie

Preventie

In de avonduren en ’s nachts staat uw bedrijfspand bloot aan tal van risico’s: inbraak, brand of falende techniek.

De criminaliteit in Nederland neemt nog steeds in omvang toe en de te beveiligen objecten worden steeds groter en dus onoverzichtelijker. Uit ervaring blijkt dat de grote van de objecten belangrijk is in het bepalen van de manier waarop het optimaal beveiligd dient te worden.

Beveiliging door middel van gecertificeerde diensthonden is een optimale manier om een groot object van buitenaf preventief te beveiligen. Doordat er een jarenlange ervaring is binnen AM Dog Security wat betreft de inzet van diensthonden op bijvoorbeeld bouwterreinen, evenementen en bedrijventerreinen kunt u de beveiliging van uw eigendommen met een gerust hart overlaten aan AM Dog Security.

Deze dienst is het speerpunt van de organisatie. Wij hebben op dit gebied een brede ervaring in zowel de africhting als het beroepsmatig werken met diensthonden.
De hondenbrigade is een waardevolle aanvulling op diverse beveiligingsactiviteiten en kan worden ingezet bij uiteenlopende beveiligingsactiviteiten, met name situaties waarbij extra preventie wenselijk is.

AM Dog Security is een beveiligings organisatie die zich heeft gespecialiseerd in hondenbeveiliging. Wij werken met gemotiveerde mensen die hun vak verstaan

Wij bewaken
Evenementen
Bedrijfsterreinen
Bedrijfspanden
Bouw en Sloopplaatsen
Woningen
 
Onze missies
Statische bewaking met of zonder hond, al dan niet gewapend
Preventieronde
De klok rond videocontrole
vanop afstand door onze dispatching
Toegangscontrole controle van de koelruimtes of uitgangen
Bescherming van personen
Bescherming van roerende en onroerende goederen
Fysieke interventie na een alarmsignaal.
 
Kwaliteit van de  opvolging
Rapport van de dienstenprestaties
Doeltreffende administratieve dienst
Kwaliteitscontrole
Vergunning van het Ministerie
Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Wet Toback
Bijstand 24/7