objectbeveiliging6

Hoe veilig is uw pand?

Een goed beveiligd pand zorgt ervoor dat de kans dat er bij u wordt ingebroken aanzienlijk verkleind wordt.
Een inbreker gaat snel te werk en probeert in een zo kort mogelijk tijdbestek vaak zoveel mogelijk buit te maken. Dit tijdsgebrek zorgt ervoor dat hij een woning of bedrijfspand uitkiest waar hij makkelijk binnen komt. Indien het hem snel duidelijk is dat het veel tijd gaat kosten om binnen te geraken dan laat hij uw eigendommen meestal met rust.

Alarmopvolging vereist snelle actie

AM Dog Security is graag uw partner als het om alarmopvolging gaat. Onze ervaren surveillanten zijn altijd snel op de bewuste locatie om de oorzaak van het alarm te achterhalen. Een controle van het pand vindt in dat geval standaard plaats, evenals een terugkoppeling naar de klant.
 
Kies voor alarmopvolging van AM Dog Security
U kent de problemen met sleutelhouders. De risico’s nemen hierdoor toe en de vereiste permanente bereikbaarheid bij calamiteiten breekt u vroeg of laat op. AM Dog Security biedt u hiervoor de oplossing!

Als u kiest voor onze alarmopvolgingen kiest u voor kwaliteit en zekerheid.
Bij een alarmmelding belt de alarmcentrale naar AM Dog Security en wij zorgen voor de snelle actie, die op dat moment zo belangrijk is.

Wilt u meer informatie hierover?
Neem vrijblijvend contact met ons op.