test2

Bewaking en handhaving van de openbare orde

De evenementen in Nederland worden steeds groter, massaler en daardoor onoverzichtelijker voor de organisatoren. Om als organisatie de veiligheid tijdens de evenementen te waarborgen is het van groot belang om de juiste beveiligingsmaatregelen te nemen.

Dit wil zeggen dat bij grote terreinen de inzet van hondengeleiders vrijwel onmisbaar is, dit omdat het onmogelijk is grote evenemententerreinen van buitenaf te beveiligen zonder inzet van diensthonden.

Ook is het belangrijk om geschikte beveiligers in te zetten voor de toegangscontrole om zo de hoeveelheden drugs die naar binnen genomen worden tot een minimum te beperken en het meenemen van wapens te voorkomen.

AM Dog Security zorgt voor een beveiligingsadvies op maat voor ieder evenement, er wordt met de organisatie van het evenement overlegd in hoeverre de aanwezigheid van beveiliging opvallend moet zijn of juist niet omdat dit grote invloed kan hebben op de sfeer van een evenement.