AM Dog Security collectieve beveiliging

ColIectieve beveiliging

Omdat veel bedrijven gevestigd zijn op een bedrijventerrein, is het lucratief om collectieve beveiliging toe te passen. Onze surveillanten rijden op afgesproken tijden langs en door het bedrijventerrein om zo een oogje in het zeil te houden.

Collectieve beveiliging heeft bovendien een preventief karakter, het zorgt voor een afschrikwekkend effect op inbrekers. AM Dog Security is met regelmaat in de buurt om onregelmatigheden te signaleren en te rapporteren naar de politie en betrokkenen. Mocht er iets gebeuren op het moment dat we er zijn? Dan verrichten we onderzoek en schakelen we de politie in. Omdat de kosten voor collectieve beveiliging gedeeld wordt door meerdere bedrijven, ís het een interessante optie voor uw bedrijventerrein. Zo heeft u de zekerheid dat uw bedrijf en dat van uw buren goed in te gaten gehouden wordt zodat de kans op bijvoorbeeld inbraak en brand wordt verkleind.

COLLECTIEVE BEVEILIGING BEDRIJVENTERREINEN

Een groot voordeel van collectieve beveiliging op bedrijventerreinen is dat u samen met uw buren de kosten laag houdt. Op deze manier kunnen de surveillanten vaker bij uw bedrijf langskomen en wordt bovendien het gehele terrein goed in de gaten gehouden. Wij signaleren niet alleen inbraken en brand, maar alles wat effect heeft op u, uw bedrijf en uw bezoekende klanten. Zijn er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan aan het begin van het terrein? Wordt er sabotage of vandalisme aangetroffen bij uw buren? Of vinden er illegale activiteiten plaats rondom uw pand of op het terrein? Dan is dat van invloed op uw bedrijf. Bij collectieve beveiliging op bedrijventerreinen worden deze situaties meegenomen en wordt er actie ondernomen zodat u weer veilig en aangenaam aan het werk kunt. U kunt deze dienst afnemen in combinatie met alarmopvolging. Zo ontzorgen wij u van alles wat komt kijken bij de beveiliging van van uw goederen, personeel en pand!

Uw veiligheid is onze aanpak