objectbeveiliging6

Alarmopvolging

Alarmopvolging is een belangrijk onderdeel van professionele beveiliging

Na een alarmmelding moet er snel actie worden ondernomen. AM Dog Security bepaalt na het afgaan van het alarm direct of er een surveillant ter plaatse nodig is. Deze surveillant inspecteert de situatie door een binnen- en buitenronde uit te voeren. In sommige gevallen staat er per ongeluk nog een deur open of is het hek niet goed gesloten. Dan hersteld de mobiele surveillance niet alleen het alarm, maar kijkt hij of zij ook of er geen vervolgschade is. Door een consequente alarmopvolging weten dieven ook dat ze bij u slechts enkele minuten kans zullen hebben, voor AM Dog Security arriveert en de politie waarschuwt.
Door een deskundige alarmopvolging uit te voeren, weten wij gevaarlijke situaties in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

MOBIELE SURVEILLANCE TER PREVENTIE VAN BRAND EN DIEFSTAL

Door alle nieuwe technieken en moderne systemen gaat u er waarschijnlijk van uit dat alles in uw woning of bedrijf goed geregeld is. Toch kan het zomaar gebeuren dat u te maken krijgt met ( een poging tot ) diefstal of brandgevaar. Natuurlijk is het beter om te voorkomen dan te genezen. Daarom gaan onze mobiele surveillanten verder dan alleen alarmopvolging. Om de veiligheid van uw woning of bedrijf te garanderen, voeren ze verschillende rondes uit:
. binnen- en buitenrondes.
. opening- en sluitrondes.
. brandrondes.

Bij een binnenronde bekijkt de surveillant alle ramen, deuren en machines om gevaarlijke situatie uit te sluiten. Een buitenronde richt zich op de buitenzijde van het gebouw. Zijn alles toegangswegen en hekken wel goed afgesloten? . Een uitgebreide controleronde neemt best wat tijd in beslag. De inspecteur slaat niets over tijden een controleronde en loopt lampen, kachels en machines na.
Daarom voeren de surveillanten hun controle vaak vóór en na kantoortijden uit om overlast te voorkomen. Na het afronden stelt hij of zijn het alarmsysteem weer in, zodat uw werknemers de volgende dag weer veilig aan het werk kunnen.

PROFESSIONELE OPVOLGING VAN ALARMMELDINGEN

Helaas is brand of diefstal niet in alles gevallen te voorkomen. In 80- 90% van de gevallen wordt een brandmelding veroorzaakt door het koken of een kaars die te dicht bij de sensor schoon. Is er wel sprake van brand, lichten wij zo snel mogelijk de brandweer in. Ook als blijkt dat de alarmmelding op te volgen, beperken wij de schade als er wel iets aan de hand is.

Uw veiligheid is onze aanpak